Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden cursusaanbod

 

Inschrijvingen
Inschrijving voor een cursus is online mogelijk via Het Veur Theater. U dient zich voor een cursus in te schrijven via het kaartverkoopsysteem waarvoor u de link op de pagina met ons cursusaanbod kunt vinden.

Let op!
U bent pas ingeschreven nadat u uw inschrijving (bestelling) heeft betaald en een bevestiging met e-ticket van ons heeft ontvangen per e-mail. Hou dus direct na het verzenden van uw formulier uw email in de gaten!!!

Met de inschrijving verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden en verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld voor een geheel jaar. Pas na betaling van het cursusgeld voor het eerste half jaar is uw inschrijving definitief.

Betaling
Betaling van de cursus dient plaats te vinden bij de inschrijving en is mogelijk:
• via iDeal
• door contante of pinbetaling aan onze kassa;
Het is mogelijk het cursusgeld in twee gelijke termijnen te betalen.

Annulering en restitutie
Cursussen gaan door als een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. Wordt dit minimum aantal niet bereikt dan heeft Het Veur Theater het recht de cursus te annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover bericht en het betaalde cursusgeld zal worden gerestitueerd.

Wilt u als cursist uw deelname aan een cursus annuleren, dan kan dat tot maximaal twee weken voor aanvang van de cursus. Bij annulering worden € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Het restant wordt gerestitueerd. Na deze twee weken is annulering door de cursist niet meer mogelijk en wordt er geen cursusgeld meer terugbetaald.

Slechts bij hoge uitzondering is na bovengenoemde termijn restitutie mogelijk. Indien na aanvang van de cursus door overmacht voortzetting van de cursus niet mogelijk blijkt, kunt u schriftelijk een verzoek tot restitutie van het cursusgeld van de niet gevolgde lessen indienen. Het bestuur zal het verzoek in redelijkheid beoordelen.

Indien u verhinderd bent de cursus daadwerkelijk te volgen, kunt u iemand zoeken die uw plaats inneemt. Hiervan dient u Het Veur Theater voor aanvang van de cursus schriftelijk op de hoogte te stellen, onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer van degene die uw plaats inneemt.

Overige voorwaarden
• Het Veur Theater probeert de activiteiten zo goed en zoveel mogelijk naar de wens van de cursisten te organiseren. Mochten de organisatie of de gang van zaken tijdens de cursus daartoe aanleiding geven, dan kunt u altijd uw bezwaren (liefst schriftelijk) bij het bestuur kenbaar maken. Het bestuur zal dan contact met u opnemen om de problemen te bespreken en desgewenst gezamenlijk naar verbetering te zoeken.

• Het Veur Theater is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.

• Alle door Het Veur Theater gepubliceerde prijzen, data, locaties en omschrijvingen zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve vermeldingen. Indien overmacht daartoe aanleiding geeft, kunnen data en prijzen door Het Veur Theater worden aangepast. Indien u ingeschreven bent, wordt u hiervan op de hoogte gebracht Het Veur Theater behoudt zich ook het recht voor om de cursus door een andere docent te laten geven dan in het cursusprogramma vermeld staat.