Ga naar de inhoud

ANBI

Stichting Het Veur Theater is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd.

Verplichte publicatie gegevens
– Naam: Stichting Het Veur Theater
– Bekend bij het publiek onder de naam ‘Het Veur Theater’ of ‘Veur Theater’
– KvK nummer: 61692549
– RSIN nummer: 854448548
– BTW nummer: NL854448548B01
– IBAN nummer: NL09INGB0006615840
– Postadres: Damlaan 44, 2265 AP Leidschendam
– Bezoekadres: Damlaan 44, 2265 AP Leidschendam
– E-mailadres: info@hetveurtheater.nl
– Telefoonnummer: 070-3000013
– Doelstelling: de stichting heeft ten doel:
De stichting heeft ten doel: het onderdak bieden aan culturele activiteiten en dergelijke activiteiten te bevorderen, te initiëren en te coórdineren.
– Bestuur:
Dhr. R. van der Meer – voorzitter
Dhr. O. van Schijndel – secretaris
Dhr. A.S. van Kesteren – penningmeester
Mw. l. Blom – algemeen bestuurslid
Mw. M.G. Olsthoorn – algemeen bestuurslid
– De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en op een niet-bovenmatig vacatiegeld.
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen