Ga naar de inhoud

Sinds kort beschikt Stichting Het Veur Theater over de culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Er zijn meerdere eisen waar een stichting aan moet doen om in aanmerking te komen voor deze status, zoals ‘de instelling is voor minstens 90% actief op cultureel gebied’, ‘de instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling’ en ‘de beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vakantiegelden’.

Wat betekent dit voor u?
Nu Stichting Het Veur Theater over deze status beschikt, hebben donateurs een extra belastingvoordeel: voor giften aan een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Donaties, waarom dan?
De vooruitzichten van de kaartverkoop voor het seizoen 2014-2015 zijn veelbelovend maar er moet nog iets belangrijks gebeuren! De theaterinventaris, zoals de lampen, geluidsapparatuur, beeldapparatuur, bekabeling, de vleugel etc. dient dit jaar overgenomen te worden door Het Veur Theater van de oude theaterorganisatie. Giften en donaties zijn hierom zeer welkom!

Dus help ons om het bedrag van €17.500,00 euro in te zamelen! Zonder theaterinventaris, immers het hart van het Theater, kan Het Veur Theater niet voortbestaan!

Tags:

Het Veur Theater is Culturele ANBI!