Ga naar de inhoud

De gemeente, theater Ludens en Het Veur Theater hebben samen drie scenario’s uitgewerkt voor de toekomst van de theaters. Uitgangspunt hierbij was het behouden van de theaterfunctie aan de Damlaan. Het bestuur en de vrijwilligers van Het Veur Theater willen zich met volle overtuiging blijven inzetten voor het theater aan de Damlaan, mits de gemeenteraad het theater als losse organisatie steunt met structureel €48.500 subsidie (scenario 2 uit het raadsvoorstel). Na de laatste gesprekken is duidelijk geworden dat het voorkeursscenario van het college (scenario 3), waarbij theater Ludens en Het Veur Theater toewerken naar één theaterorganisatie met twee podia, voor Het Veur Theater niet de meest wenselijke is. Volgt de gemeenteraad de voorkeur van het college en kiest zij wel voor deze optie, dan maakt Stichting Het Veur Theater de weg vrij voor een andere organisatie. Seizoen 2019-2020 zal dan het laatste seizoen zijn van het zelfstandig bestaan van Stichting Het Veur Theater.

Het Veur Theater heeft in 2018 en 2019 de gemeenteraad gevraagd om een structurele subsidie. Die is nodig om het theater open te kunnen houden. Beide aanvragen zijn afgewezen op basis van het bestaande beleid. Wel heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college opgedragen wordt een onderzoek uit te voeren naar de wenselijkheid en consequenties van een structurele subsidierelatie met Het Veur Theater. Resultaat van dit onderzoek is het raadsvoorstel met daarin drie scenario’s; één waarbij Het Veur Theater sluit, één waarbij Het Veur Theater structureel subsidie ontvangt en zelfstandig blijft bestaan en een derde scenario waarbij theater Ludens en Het Veur Theater gaan samenwerken en in 2021 opgaan in één organisatie met twee podia.

Tijdens het uitwerken van dit raadsvoorstel hebben Het Veur Theater en Theater Ludens op initiatief van het Veur Theater gesprekken gevoerd over een intensieve samenwerking. Dit is bekrachtigd met een intentieovereenkomst. Hierin staat o.a. dat al op korte termijn afspraken worden gemaakt op het gebied van programmering en contractering. Het voorstel van het college gaat nog verder. Haar voorkeur gaat uit naar het scenario van één organisatie met twee podia. Bovendien wil zij dat al in 2021 invoeren. Het bestuur van Het Veur Theater wil zich niet op voorhand conformeren tot het besluit voor één organisatie voordat de financiële en organisatorische haalbaarheid is onderzocht. Wat het zal betekenen als het de theaters niet lukt om tot één organisatie komen, is nog onduidelijk.

Na het laatste gesprek met de wethouder en Theater Ludens heeft het bestuur van Stichting Het Veur Theater zich nogmaals beraad. Het bestuur is van mening dat de identiteit en zelfstandigheid van Het Veur Theater grotendeels verdwijnt als gekozen wordt voor samengaan tot één organisatie. Omdat zij dat niet wenselijk vindt, heeft het bestuur bij het college en de gemeenteraad aangegeven een stap terug te doen als de raad hiervoor kiest.

Het Veur Theater kiest voor samenwerken vanuit zelfstandigheid