Meteen naar de inhoud

Het Veur Theater schort activiteiten op per juli 2020

Wethouder van Eekelen heeft eind oktober geen duidelijkheid willen verschaffen aan het theaterbestuur over het huurcontract en de subsidie voor de tweede helft van 2020 en laat dit over aan de kwartiermaker. Omdat er, na een brandbrief van de theaterstichting, ook geen duidelijkheid kwam in de raadsvergadering van 12 november, ontbreekt het het bestuur van Stichting Het Veur Theater, aan de juridische kaders om contractuele verplichtingen aan te gaan vanaf 1 juli 2020 en daar ook uitvoering aan te geven. Derhalve zullen er geen voorstellingen geboekt worden voor seizoen 2020-2021.

In de raadsvergadering van 8 oktober heeft de gemeenteraad met het raadsvoorstel omtrent de theaters in onze gemeente en voorkeursscenario 3: “samenwerking, twee podia vanuit één organisatie” ingestemd. Tevens is er een amendement betreffende het inrichten van een kwartiermakersstructuur met een onafhankelijke voorzitter aangenomen. De kwartiermakersorganisatie heeft tot taak binnen een jaar met een uitgewerkt plan te komen voor één theaterorganisatie met twee podia passend binnen de financiële kaders.

Het Veur Theater loopt echter qua timing tegen een dilemma aan. Het huurcontract loopt 1 juli 2020 af en de theaterorganisatie heeft op basis van de huidige begroting, jaarlijks €48.500 nodig om te kunnen overleven. Hiervan vloeit €40.000 terug de gemeentekas in, in de vorm van de huur. Het bestuur heeft dit herhaaldelijk bij de wethouder en raad aangegeven. Conform het raadsvoorstel is er alleen €15.000 zeker voor de eerste helft van 2020 van de toegekende €300.000. Voor Theater Ludens is €245.000 zeker voor de eerste helft van volgend jaar. Inmiddels staat het spreekwoordelijke water aan de lippen van het theaterbestuur. Het huurcontract loopt 1 juli 2020 af en het getuigt van onbehoorlijk bestuur als men zonder zekerheid verplichtingen aan gaat. Hierdoor zouden de bestuursleden zelfs privé aansprakelijk kunnen worden.

Het bestuur heeft in gemeenteraadsvergaderingen en bij de wethouder afzonderlijk een voorstel gedaan om de toegezegde €300.000 voor de theaters in 2020 naar rato van wat er gevraagd is te verdelen. Dit zou afgerond €44.000 voor Het Veur Theater en zelfs €256.000 voor Theater Ludens betekenen. Zowel de wethouder als de voorzitter van Theater Ludens gaven echter aan hier niet over in gesprek te willen gaan en dit aan de kwartiermaker over te laten.

Naar de mening van Het Veur Theater is de kwartiermaker ervoor om gezamenlijk tot een plan te komen voor de nieuwe organisatie vanaf 2021. Voor de bedragen voor 2020, waarin er nog geen nieuwe theaterorganisatie is, moet eerder een beslissing genomen worden. Aangezien deze beslissing er niet op tijd komt, heeft het stichtingsbestuur besloten haar activiteiten per 1 juli 2020 te staken in afwachting van het kwartiermakersoverleg. Alle voorstellingen, evenementen en verhuren zullen tot dan gewoon doorgang vinden.