Meteen naar de inhoud

Oppositie wil meer geld voor theaters

Het Krantje
Leidschendam-Voorburg – Gesteund door meerdere Vrienden van het Veur houdt theaterdirecteur Oscar van Schijndel dinsdag 10 september tijdens het Raadsforum een pleidooi voor het behoud van twee theaters binnen de gemeente met elk hun eigen identiteit. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met een samenwerking tussen de theaters waarbij uitgegaan wordt van twee podia vanuit een organisatie.

Een lastig dossier voor de wethouder maar zeker ook voor de raadsleden. Zij dragen de beide theaters een warm hart toe maar hopen ook een efficiencyslag te maken door een verdergaande samenwerking. Wethouder van Eekelen tekende voor de zomervakantie een intentieovereenkomst met de beide theaters waarbij er uitgegaan wordt van 1 organisatie met 2 podia. “Ik dacht op dat moment, nu zijn we op de goede weg. Het was dan ook zeer teleurstellend dat het Veurtheater met een persbericht in Het Krantje aangaf te kiezen voor een ander scenario, waarbij zij een eigen organisatie houden met een eigen structurele subsidie van € 48.000,-.” Voor dit scenario is echter 325.000 euro subsidie nodig terwijl de wethouder door het schrapen vanuit verschillende potjes een subsidie van € 300.000,- kan bieden.

Volgens Oscar van Schijndel valt er uit een organisatie met twee podia weinig winst te behalen omdat beide locaties hun eigen vaste lasten hebben. “Waarom perse 1 organisatie. Er kunnen voldoende voordelen behaald worden uit een samenwerking op het gebied van programmering, contractering, publiciteit, aansturing van vrijwilligers en ondernemerschap.” Hij stelt voor uit te gaan van een constructie zoals nu bij het cultuurmenu. “Theater Ludens is hiervoor gespreks- en subsidiepartner maar werkt wel met ons samen om het cultuurmenu uit te voeren. Het bestuur van Ludens heeft aangegeven graag hun maatschappelijke activiteiten uit te willen breiden naar Leidschendam. Beide theaters ontvangen dan een maatschappelijke subsidies. Ludens is daarbij de gesprekspartner van de gemeente en werkt met ons samen. Dat is toch een mooi uitgangspunt?” Van Schijndel geeft daarbij aan dat niet vergeten moet worden dat de € 48.500,- subsidie die zij willen ontvangen grotendeels weer terugvloeit naar de gemeentekas voor de huur die zij betalen voor het theater.

Van Schijndel had al in het persbericht aangegeven het gedwongen traject om te komen tot 1 theaterorganisatie niet in te gaan maar heeft wel een ander voorstel aan de raad. “Geef beide theaters een eigen exploitatiesubsidie waarbij de beschikbaar gestelde € 300.000,- naar rato van de bedragen die zijn gevraagd verdeeld wordt. Dan ontvangt Ludens € 256.000,- en wij € 44.000,-.”

Van Schijndel geeft aan met dezelfde passie als waarmee zij het theater nu draaien zullen meewerken aan een onderzoek. “Maar wat als blijkt dat 1 organisatie niet haalbaar is, dan moet u nu op voorhand beloven dat de twee aparte exploitatiesubsidies blijven bestaan. Anders is er geen zekerheid voor de toekomst en dat hebben beide theaters nu eindelijk weleens verdiend.”

GroenLinks vindt de plannen van het college om de twee theaters overeind te houden een goed begin, maar niet goed genoeg om de beide theaters voldoende te ondersteunen. Fractievoorzitter Jeroen van Rossum roept al langer dat Leidschendam-Voorburg te gierig is voor kunst en cultuur. “Het bedrag dat we hier per inwoner aan kunst en cultuur uitgeven is vele malen lager dan in andere gemeenten. Dat er nog zoveel cultureel ondernemerschap in onze gemeente is, mag een klein wonder heten. Het wordt tijd dat de gemeente al die doorzettingskracht van onze culturele sector nu eens gaat belonen met structurele en solide financiële steun.” Zij zijn voornemens een amendement in te dienen wanneer de raad een besluit gaat nemen over het voorstel tijdens de raadsvergadering begin oktober.