Meteen naar de inhoud

Persbericht: sluiting dreigt voor Het Veur Theater

—PERSBERICHT—

Sluiting dreigt voor Het Veur Theater

Het bestuur van Het Veur Theater heeft te horen gekregen dat wederom de aanvraag voor structurele subsidie zal worden afgewezen. Besluit de gemeenteraad akkoord te gaan met de nieuwe begroting, dan dreigt sluiting van het populaire theater in Leidschendam. Het bestuur roept iedereen op een e-mail te sturen waarom het theater moet blijven, welke doorgestuurd wordt naar de gemeenteraad.

Tijdens het cultuurdebat, in februari van dit jaar, hebben alle partijen aangegeven het belang van het theater in Leidschendam te onderstrepen en dat het theater financieel gesteund dient te worden. Helaas is echter door de nieuwe wethouder Cultuur aan het bestuur van Stichting Het Veur Theater aangegeven dat de aanvraag voor structurele subsidie zal worden afgewezen. Er is geen geld beschikbaar binnen de cultuurbegroting. Tevens houdt het college vast aan het cultuurbeleid t.a.v. de theaters. Er is 1 theater met subsidie, te weten: Theater Ludens (Subsidie 2017: € 223.003,00 – Subsidielijst 2017 gemeente). Wel ziet de wethouder mogelijkheden binnen het “Masterplan Damcentrum”, maar dit is niet structureel en de wethouder kan hier nog niets concreets over zeggen.

Het Veur Theater is o.a. winnaar van de Cultuurprijs Leidschendam-Voorburg (publieksprijs), staat al twee jaar op rij in de top 10 van de meest gastvrije theaters van Nederland (verkiezing ANWB), heeft al ruim 50.000 theaterbezoekers mogen ontvangen en heeft dit nieuwe theaterseizoen al meer dan de helft van de beschikbare kaarten verkocht. Er mag toch wel gezegd worden dat het theater zijn bestaansrecht heeft bewezen.

Vijf seizoenen lang heeft de Stichting Het Veur Theater het hoofd net boven water kunnen houden. Door (cultureel) ondernemerschap toe te passen en privé (financiële) middelen te gebruiken zijn veel vaste kosten opgevangen. Echter biedt deze constructie geen garantie voor de toekomst. Tevens is het bestuur van het theater van mening dat er een evenwichtig beeld moet komen in de Gemeente als het om de theaters gaat.

In 2017 is er al een structurele subsidie aangevraagd voor 2018, welke door het vorige college niet is gehonoreerd vanwege het cultuurbeleid en is in samenspraak besloten dit naar de nieuwe raadsperiode over te hevelen. Nu ook voor 2019 het verzoek is afgewezen en er gezocht moet worden naar mogelijke “tussentijdse oplossingen” en/of potjes, kiest het college wederom niet voor een toekomstgerichte visie.

Op 30 oktober staat voor de gemeenteraad het begrotingsvoorstel 2019-2022 op de agenda. Het bestuur van Het Veur Theater heeft begrip voor de financiële positie waarin de Gemeente zich thans bevindt en staat open voor samenwerking: masterplan Damcentrum, Bibliotheekfunctie, etc. etc. Mocht de raad op 30 oktober toch pleiten voor een structurele subsidie (€ 48.500) richting Stichting Het Veur Theater, dan kiezen zij voor voortzetting van een culturele hotspot in het Damcentrum, waar plek is voor veel sociale en maatschappelijke activiteiten.

Op dit moment worden reeds de voorbereidingen getroffen en boekingen gemaakt voor het theaterseizoen 2019-2020. Als de raad bij de behandeling van de begroting niet duidelijk kiest voor een gezonde toekomst van Het Veur Theater, dan is het bestuur voornemens de huur per 1 juli 2019 op te zeggen. Dit betekent in Leidschendam geen cabaret-, muziek-, jeugd-, en filmvoorstellingen meer, geen schoolvoorstellingen in het kader van het Cultuurmenu, geen voorstellingen meer van en plek voor Toneelgroep De Gezellen, geen plek meer voor de ondernemers van het Damcentrum om gezamenlijke activiteiten te organiseren en meer! Voor de goede orde; dit kost (bij leegstand) op de gemeentelijke begroting ook € 38.000 aan baten.

Laat uw mening horen!
Komt u graag in het karakteristieke theatertje in Leidschendam en vind u ook dat het theater een structurele financiële ondersteuning verdient? Stuur dan een e-mail naar info@hetveurtheater.nl en geef aan waarom Het Veur Theater voor u belangrijk is. Het bestuur van het theater zal zorgen dat deze bij het college en de gemeenteraadsleden terecht komt.