Voorstelling over jonge mantelzorgers

What if… Een voorstelling die écht duidelijk maakt hoe het is om jonge mantelzorger te zijn.
Stichting WOeJ organiseert op woensdag 9 oktober de dynamische voorstelling What if… in ons theater.

De voorstelling What if…, gespeeld door theatergroep Bint, laat zien hoe het kan zijn als je op jonge leeftijd al voor een chronisch ziek familielid zorgt. De voorstelling maakt jongeren, ouders, docenten en professionals bewust van dilemma’s en zorgen waar jonge mantelzorgers mee te maken krijgen. Muzikaal theater, gemaakt op basis van ervaringsverhalen van (jonge) mantelzorgers.

Wat als jij je moeder eten geeft, in plaats van andersom? Wat als jij na school niet af kunt spreken met leeftijdsgenoten omdat je voor je zieke broertje moet zorgen? Wat dan? What if… maakt voelbaar wat de impact van het zijn van een jonge mantelzorger kan zijn. De voorstelling is geschikt voor jongeren vanaf 12 jaar en is regelmatig te zien op zowel middelbare scholen als in theaters. Na afloop van de voorstelling worden in groepjes ervaringen uitgewisseld. “De voorstelling was raak, een voorstelling die écht duidelijk maakt hoe het kan zijn om jonge mantelzorger te zijn. Alles is herkenbaar, ik zou willen dat mijn docenten dit zagen,” aldus een bezoeker van de voorstelling.

Eén op de vier jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger. Mezzo hanteert een brede definitie voor jonge mantelzorgers: thuiswonende kinderen die samen wonen met een ziek gezinslid. Dit kan een ouder, broer of zus zijn, maar ook een ander gezinslid, zoals opa of oma. Er kan sprake zijn van een lichamelijke ziekte of handicap, een psychische ziekte of verslavingsproblematiek, of van een verstandelijke beperking. Het gaat om kinderen en jongeren tot ongeveer 24 jaar. Kinderen en jongeren die opgroeien met zorg zijn in vergelijking tot hun leeftijdsgenoten eerder zelfstandig en leren al vroeg praktische vaardigheden. Toch overheersen de negatieve gevolgen op korte en langere termijn: ze hebben meer opgroei- en opvoedproblemen, meer lichamelijke en emotionele klachten en ze doen op latere leeftijd vaker een beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg.

Charline Heemskerk van WOeJ zet zich in voor jonge mantelzorgers. Ze organiseert deze middag om meer aandacht voor hen te vragen. Charline: “Deze groep jongeren verdient het om extra aandacht te krijgen. Met deze voorstelling wordt duidelijk hoe het leven van een jonge mantelzorger er uit kan zien en wat een impact dit heeft. Ik nodig hierbij iedereen uit om te komen kijken!”.

Wil jij bij de voorstelling zijn? Aanmelden kan t/m 1 oktober via www.WOeJ.nl/aanmelden-theatervoorstelling. De voorstelling is gratis bij te wonen in Het Veur theater aan de Damlaan 44 te Leidschendam.

14.45 inloop met koffie en thee
15.15 opening door wethouder
15.30 start voorstelling
16.15 start naprogramma
16.45 borrel (non-alcoholisch).